Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade

Opgericht op 22 december 1981 als de stichting Vrienden van Wijnandsrade, sinds 1994 notarieel vastgelegd als een heemkundevereniging
Heemkunde is de studie van de geschiedenis en cultuur van een plek die een groep mensen hun ‘heem’ noemt. De plek waar alles zo vertrouwd is dat men er zijn identiteit aan ontleent. ‘Ich bin inne Röatsjer jong’ of Ích bin ein Röatsjer meadje’. Wie dat zegt, heeft het diep in de genen zitten.

Maar iedereen die zich in zijn ‘heem’ verdiept, ontdekt al snel dat de cultuur en geschiedenis van ‘zijn plek’ niet op zichzelf staan, dat veel mensen van verre zijn gekomen en zich met hún cultuur en tradities in je ‘heem’ hebben gevestigd. In je eigen cultuur en tradities herken je dan ook vooral die van een ander.

 

Website:

http://vriendenvanwijnandsrade.nl/