Gemengd zangkoor St. Caecilia

Het gemengd zangkoor St. Caecilia werd in 1863 opgericht en is daar­mee de oudste vereniging van Wijnandsrade. Dit van oorsprong Gre­go­riaanse koor van mannen groeide in 1966 uit tot een gemengd koor. Het koor luistert reguliere missen op in de parochiekerk en ver­zorgt kerk­muziek bij feesten en rouwdiensten. Daarnaast laat het koor zich regel­matig buiten de kerkelijke diensten horen, zoals bij de klank­pa­ra­de, pro­ces­sies, het nieuwjaarsconcert, de dodenherdenking, de car­na­vals­mis en gedurende diensten in andere parochies.