Gemengd zangkoor St. Caecilia

Het gemengd zangkoor St. Caecilia werd in 1863 opgericht en is daar­mee de oudste vereniging van Wijnandsrade. Dit van oorsprong Gre­go­riaanse koor van mannen groeide in 1966 uit tot een gemengd koor. Het koor luistert reguliere missen op in de parochiekerk en ver­zorgt kerk­muziek bij feesten en rouwdiensten. Daarnaast laat het koor zich regel­matig buiten de kerkelijke diensten horen, zoals bij de klank­pa­ra­de, pro­ces­sies, het nieuwjaarsconcert, de dodenherdenking, de car­na­vals­mis en gedurende diensten in andere parochies.

Uitvoeringen in 2023

 Januari         08     2e zondag van de maand

                           29      50 jarig huwelijksfeest Hub en Ans Bex - Hegger

Februari       12      2e zondag van de maand

Maart             12      2e zondag van de maand

April                09      Pasen

Mei                  07      Sittard

                          28      Pinksteren

Juni                 04      Kermiszondag en Processie

Juli                  02      1e zondag van de maand, tevens 160 jarig bestaansfeest

Augustus                VAKANTIE

September 10     1e zondag van de maand

Oktober      08     2e zondag van de maand 

                           29       Allerzielen

November   05       1e zondag van de maand

                           25       St. Caeciliafeest

December    04       1e zondag van de maand

                           24       Nachtmis